Indvielse af Ny offroad Bane 

Så kom dagen hvor vi endelig kunne indvie den nyanlagte offroad bane.


Vi, bestyrelsen, vil gerne takke alle medlemmer, frivillige, sponsorer og tilskud fra Aabenraa Fritidsråds Anlægspulje. I har været med til at gøre dette muligt.


Arbejdet med banen startede uge 8 og blev afsluttet lørdag i uge 16. Primært er arbejdet foregået i weekenderne og på tirsdage.


Der er lagt lidt over 300 arbejdstimer i af bestyrelsen og klubmedlemmer.

Dejligt med et stort fremmøde, ca 35 personer, idag til indvielsen, hvor vi samledes kl 15 til en øl/vand samt grillpølse.


Flere kørere havde deres biler med, og klubben tre klubbiler blev også afprøvet.

 

KlubMesterskab sæson 23/24


I den kommende Udendørssæson vil der igen blive afholdt klubmesterskab, Vi vil lige som de forgående år afholde løb ca. hver 4. tirsdag.
Tilmeldning for denne sæson vil, som noget nyt, blive via MyRCM. Hold øje med opslag under Events.

Husk at få opdateret jeres tællerbrikker.  


Der vil på vores facebookside blive annoceret når der er åbent for tilmelding.